top of page

ပၢင်ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဝႂ်ၶူး ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထီႈ 2၊ လိူၼ် 6၊ ပီႊ 2024ၼႆႉ မုၵ်ႉၸုမ်းၵေႃတႆး တေဢွၼ်ႁူဝ်ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆးလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၼ်ႉသုင် လွၺ်တႆးလီ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဝႂ်ၶူးလႄႈ ပၢင်ယေႃးပူၼ်ႉၸၼ်ႉသုင် ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် တီႈဢွင်ႈလွၺ်တႆးလီ(လွၺ်ၽႃ)ၶႃႈဢေႃႈ။

4 views0 comments

Comments


bottom of page