top of page

ပၢင်ၵၢတ်ႇတႆး ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ ( 3 ) ဝၼ်း


ၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင် ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၵႆႁဝ်းၶဝ်ၵူႊၵေႃႉ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵၢတ်ႇတႆး ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ ( 3 ) ဝၼ်း ။ ဝၼ်းထီႈ - 14-16.4.2018 (တႄႇဝၼ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇတူၵ်း - ဝၼ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇၶိုၼ်ႈ) ။ ဢွင်ႈတီႈ - ၵေႃတႆး ၊ မၢၼ်ႈၵွင်း ၊ ဢိူင်ႇတႃႈပုင်ႇဝဵင်းလူင်လႃႈသဵဝ်ႈ။ *** ၵၢင်ဝၼ်း - မီးပၢင်မူၼ်ႊသိူဝ်း။ ယၢမ်းၵၢတ်ႇၽုၺ်ႇ - 7 မူင်းၵၢင်ၼႂ် - 8 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ။ **** သင်မီးပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းၶႂ်ႈမႃးၶၢႆ ၶူဝ်းၶွင်လႄႈ တၢင်းၵိၼ်းတႆးၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈ - 09 442419211 / 09 423903443 ၼႆႉသေၵမ်း။

47 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page