top of page

ၽိုၼ်လိၵ်ႈပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၽူႈၼွင်ႇၵၢႆႇ လႄႈ ၽူႈၸိူဝ်းမီးၶေႃႈလႆႈၸႂ်ႁူမ်ႈၵေႃတႆးယၼ်ၼိူဝ်တၢင်းလူဝ်ႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး လႄႈ တူင်ႇဝူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးသေ ပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၽူႈၸိူဝ်းယၢမ်ႈတွၼ်ႉမီး ၶေႃႈလႆႈၸႂ်တင်းမုၵ်ႉၸုမ်းၵေႃတႆးမႃးၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈသူၸဝ်ႈတိတ်းတေႃႇႁူပ်ႉထူပ်း တီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵေႃတႆး ၶၼ်ဝႆးသေၵမ်း။

လွင်ႈလႆႈပိုၼ်ႊၽၢဝ်ႇမႃးၼႆႉ ၵွပ်ႈၶေႃႈလႆႈၸႂ်ဢၼ်သူၸဝ်ႈမီးဝႆႉတေႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းသေ ၵွၺ်းဢမ်ႇပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈ လႄႈ ၸင်ႇလႆႈပွင်ႇလႅင်းထိုင်မႃးယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်ထိုင်ယၢမ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလူဝ်ႇသူယဝ်ႉလႄႈ တၢမ်တူဝ်သူၸဝ်ႈ မႃးႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵေႃတႆး ၼႂ်းၶၢဝ်ယၢမ်းဢမ်ႇတူၵ်းလိုၼ်းလိူဝ်သေ 1st May 2018 သေၵမ်း။

ၵေႃတႆး


မၢႆတွင်း

တီႈၵပ်းသိုပ်ႇ

· ၵေႃတႆးလႃႈသဵဝ်ႈ

· ၵေႃတႆးၵႃလီႉ

ႁူဝ်ယွႆႈၽိုၼ်ႉတူၺ်းၼႂ်း

Website သႅၼ်ပၢႆး - www.hsenpai.media187 views0 comments

Comentarios


bottom of page