top of page


ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ႁပ်ႉၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် တႃႇသွၼ်လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ 3 ၵေႃႉ တႃႇၼႃႈၵၢၼ် ပီႊၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2023-2024။ ထၢၼ်ႈငၢၼ်းဢၼ်ၼႆ့ ႁိုင် 1 ပီႊသေ ယိုၼ်ႈယွၼ်းယိုတ်ႈလႆႈယူႇ။


ထၢၼ်ႈၼမ်ႉၵတ်ႉ

တီႈဢေႇသုတ်း ႁပ်ႉၶူး BA (ႁပ်ႉၶူးၼွၵ်ႈမိူင်းမႃးတိူဝ်းလီ)

မေႃၵႂၢမ်းတႆး လိၵ်ႈတႆးလီငၢမ်း

မီးတူဝ်ထူပ်းၵၢၼ်သွၼ် တီႈဢေႇသုတ်း 2 ပီႊ

မီးတၢင်းႁူႉပိုၼ်ႉထၢၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်သွၼ်၊ ၵၢၼ်ၸတ်းႁွင်ႈႁဵၼ်း၊ ၵၢၼ်ထတ်းထွင် Assessment

မီးၸေႇတၼႃႇၼႂ်းၵၢၼ်သွၼ်လႄႈ ပူၵ်းပွင်လုၵ်ႈႁဵၼ်း

မေႃယူႇငမ်ႇၸွမ်း ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်လႆႈလီ

မီးထၢၼ်ႈလိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ Advanced Level လႄႈ ဢွၵ်ႇသဵင်ဢိင်းၵလဵတ်ႈလႆႈ မႅၼ်ႈလီ


သုၼ်ႇၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ


ငိုၼ်းလိူၼ် - တႄႇတီႈ 800,000 MMK

ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၼ်ပႃး တီႈယူႇ၊ တီႈၵိၼ်လႄႈ ပိုၼ်ႉထၢၼ် ပၢႆးယူႇလီ


ၸိူဝ်းမီးဝႂ် TESOL/TEFL သေၸွၺ်ႈထႅမ် ၼႃႈၵၢၼ်ၼႂ်း English Language Department လႆႈၼၼ်ႉ တေၵမ်ႉထႅမ်ၼမ်သေဢၼ်မၵ်းဝႆႉ။


ဝၼ်းတႄႇၵၢၼ်

Mid-August 2023


တိတ်းတေႃႇတွင်ႇထၢမ်၊ သူင်ႇ CV လႄႈဝႂ်ၵူႊလွင်ႈတီႈ

shancommunitycollege@kawdai.org

66 views0 comments

Comments


bottom of page