top of page

ၵေႃတႆး လႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ့်ၼမ့်ၵတ့် ၸိူဝ့်ၶိူဝ်းတႆး

Updated: Jun 3, 2018


Kaw Dai Logo

ဢိင်ၼိူဝ် ၶေႃႈထတ်းသၢင်ၵေႃတႆးႁၼ်ဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ့်ၶိူဝ်းတႆး မီးလဵၵ့်ၵေ့ဢေႇမၢင်ႊတေ့တေ့။ တႄႇဢဝ်ၸၼ့်ဝၢၼ်ႈ တေႃႈပေႃးထိုင် ၸတ့်ၵၢၼ်မိူင်း မီးလွင်ႈလုတ်ႈႁၢမ်း ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ့်ၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်မီးၼမ့်ၵတ့်။ ယွၼ့်ၼၼ့်လႄႈ မုၵ့်ၸုမ်းၵေႃတႆး လႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၽိင်ႈငႄႈတႆး တူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈ ၵၼ်သေ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယုၵ့်ၼမ့်ၵတ့် ၸိူဝ့်ၶိူဝ်းတႆး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းသိပ်းလိူၼ်။


ပၢင်ယုၵ့်ၼမ့်ၵတ့်ၸိူဝ့်ၶိူဝ်းတႆးၼႆ့ ပဵၼ်ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ့် ဢၼ်ဢၢၼ်းပူၵ်းပွင်တိုၼ်းႁႅင်း ၸိူဝ့်ၶိူဝ်းတႆး ႁႂ်ႈမၼ်ႈၵိုမ်း ယိုၼ်းယၢဝ်း။ ပေႃးႁဵၼ်းယဝ့်တူဝ်ႈယဝ့်ၼႆၸိုင် တိုၼ်းယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵူႊၵေႃႉၼႆ့ ပဵၼ်မႃးၽူႈမီးၵႃႊၶၼ် လႄႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းၼႂ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၸိူဝ့်ၶိူဝ်းတႆး။


ၵေႃတႆးတေပိုတ့်ႁပ့်ၽိုၼ်တၢင်ႇလဝ်ႊ ၼႂ်းဝၼ်းထီႈ 1 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီႊ 2018 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႈ 30 လိူၼ် ထူၼ်ႈ 6 ပီႊ 2018 ၼၼ့်ယဝ့်။ ၵႃႊၸႂ်ႉၸၢႆႇတႄ့ ၼိူင်ႈၵေႃႉလႂ် 25 သႅၼ်။ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းသိပ်းလိူၼ် တႄႇလိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ဝၼ်းထီႈ 5 ပီႊ 2018 တေႃႇ လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ဝၼ်းထီႈ 30 ပီႊ 2019 ၼၼ့်ယဝ့်။146 views0 comments

Comments


bottom of page